Geef mij maar lust..

Geef mij maar lust. Heerlijke nietsontziende, grijpbare, alles-consumerende lust. Gebruik makende van de energie van de liefde, voort bouwende op de energie van de passie. De perfecte combinatie van elementen met als enig doel en oogpunt een volmaakte en complete vervulling van onze meest roerende begeertes en vurigste verlangens.

Lust, zij overheerst en overleeft de liefde, op menig vlak. Wordt nimmer geleid door emoties als angst, verdriet of wanhoop, maar slechts door de voortdurende zoektocht, de voortstuwende ambitie naar geluk, plezier, vreugde en genot.

Lust is de enige echte doeloorzaak voor pure optimisten. De weg naar een beter, prettiger en tevredener leven is nimmer de liefde, welke slechts gevolgd wordt door een spoor van tranen, en vervolgens verdrinkt in de zeeën die daarmee ontstaan, maar liever de lust in al haar glorie. Dus, zodoende en als zodanig, geef mij maar lust.A modest translation:

I prefer lust. Deliciously ruthless, tangible, all-consuming lust. Making use of the energy of love, building on the energy of passion. The perfect combination of elements with as only purpose and view a flawless and complete fulfillment of our most moving avidity and fiery desires.

Lust, she dominates and survives love, on many levels. Will never be guided by emotions like fear, sorrow or dispair, but solely by the enduring journey, the propellent ambition for happiness, pleasure, joy and bliss.

Lust is the only teleologic cause for pure optimists. The road towards a better, nicer and satisfied life is never love, which is always followed by a trail of tears, and then drowns in seas that are formed thereby, but rather lust in all her glory. So, therefore and as such, I prefer lust.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s